Kosten

Inschrijfkosten€ 12,50 
Contributie per jaar€ 50,00voor junioren (tot en met 17 jaar)
 € 100,00voor senioren (vanaf 18 jaar)

 

 

 

Het lidmaatschap voor de NMU en het FISM is hierbij inbegrepen.
De Ooievaarspas is geldig. Kijk voor informatie over de Ooievaarspas op www.ooievaarspas.nl.

Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december.
Leden die gedurende het lopende verenigingsjaar worden ingeschreven, zijn naar rato contributie verschuldigd.