In memoriam Rien Rougoor
06-03-1936                                   11-01-2020

Rien werd geboren in Den Helder. Na het uitbreken van de 2e wereldoorlog werd Den Helder zwaar gebombardeerd waardoor het gezin moest uitwijken naar Nieuwe Niedorp, een dorp in het midden van West Friesland (kop van NH). Na de oorlog keerden zij weer terug naar Den Helder. Na de lagere school volgde Rien een opleiding tot elektricien op de Ambachtsschool.

In april 2002 werd Rien lid van goochelclub ‘Magische Kring Haaglanden’, waar hij nog geen twee jaar later, bij een onderlinge wedstrijd in januari 2004, de 1e prijs, een wisselbeker,) in ontvangst mocht nemen. Datzelfde jaar werd hij, in de Algemene Leden Vergadering tot secretaris gekozen en bleef dit tot eind 2009.

In 2004 was er nog een heel bijzondere dag voor Rien, want tijdens de NMU Studiedag in de Efteling won zijn kleindochter ‘Justine Wolters’ de 1e prijs bij de goocheldozen workshop.

Hoewel Rien al in 1952 met het goochelvirus besmet werd en soms ook optrad, bezocht hij pas in 2005 voor het eerst een goochelcongres.

Tijdens zo’n goochelcongres legde hij graag nieuwe contacten. Na zijn eerste congres schreef hij daarover …

Het leukste wat ik eraan gevonden heb, zijn al die gesprekjes die ik met diverse congresgangers gevoerd heb. Daarvoor had ik een speciale tactiek ontwikkeld. Telkens als er in een van de zalen weer een lezing of competitie zou aanvangen, zorgde ik ervoor dat ik al tien minuten voor aanvang, bij die ruimte aanwezig was. IJverig speurde ik dan naar een lege zitplaats naast iemand waar ik nog niet eerder naast gezeten had.  De wenkende hand van mijn vriend Freek, zo van: "Rien hier naast mij kun je nog zitten, hier is nog plek!", veinsde ik dan niet te zien (Sorry Freek, maar jouw spreek ik bijna elke week!).
Ik kreeg weleens de indruk dat sommige mensen blij waren als de lezing of voorstelling aanving!

Soms nam Rien een leuke verrassing mee. In 2005 had hij voor alle leden een regenboogspel samengesteld en nadat de Magische Kring Haaglanden in 2006 met junioren was begonnen nam hij, vooral voor de jeugdleden, regelmatig uit sigarendoosjes, zelfgemaakte speciale paddels mee.

Rien was zich al vroeg bewust van zijn (on)mogelijkheden, wat ook blijkt uit de volgende stukjes uit twee e-mails in de periode dec’08 – jan’09 …

Mijn eerste truc is voor mij altijd de belangrijkste. Mislukt die, dan wordt de rest ook niks. Als ik niet door de rode lamp weg gewipt word, zit het erin dat ik eindig met de vol mottengaten zittende doek, welke mijn lieve moeder zaliger, in 1953 van een oud lapje stof voor me genaaid heeft en waarop te lezen staat "TOT ZIENS". Altijd optimistisch blijven!

'Maestro Masiro' ook bekend als 'Opa Rien'. Oudste goochelaar van deze avond en van de Magische Kring Haaglanden. Níét in leeftijd, maar in goocheljaren. Trad voor het eerst op in 1952. En hoe kan het zo treffen, door lichamelijke gebreken genoodzaakt, vanavond de laatste maal!

Op 20-11-2018 werd het 20-jarig jubileum van de Magische Kring Haaglanden gevierd. Een heel leuke verrassing voor iedereen was, dat ons erelid Rien Rougoor samen met Alie was gekomen. Met zijn droge humor wist Rien ook deze avond de lachers weer op zijn hand te krijgen. Zo maakte hij, na het nemen van een groepsfoto, de opmerking… “ik geloof dat ik heb bewogen”. Tsja, je moet Rien kennen om dit te begrijpen!

Met Rien verliezen wij een trouw en betrokken lid.

Hedde Stevens
secretaris-penningmeester MKH